Alvesta – Obsługa Generalnych Wykonawców

Polityka prywatności

 1. Wprowadzenie

Firma ALVESTA Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Gdańskiej 14 AB, 70-661 Szczecin, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9552576978 (dalej zwana „Administratorem”) jest zobowiązana do ochrony prywatności Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe.

 1. Dane osobowe

Dane osobowe, które gromadzimy, mogą obejmować informacje takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, preferencje dotyczące produktów/usług oraz inne dane, które dobrowolnie nam przekazujesz.

 1. Cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • realizacji umów, w których jesteś stroną lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 • świadczenia usług, na które się zapisujesz lub które zamawiasz,
 • udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania lub żądania,
 • przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług (jeśli wyraziłeś na to zgodę),
 • spełnienia naszych obowiązków prawnych.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie:

 • niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, w której jesteś stroną lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 • prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora,
 • zgody udzielonej przez Ciebie na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.
 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane:

 • osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych w związku z wykonywaniem ich obowiązków służbowych,
 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (np. usługi techniczne, marketingowe, hostingowe),
 • organom publicznym, jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo.
 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Po upływie tego okresu, dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 1. Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Wprowadziliśmy odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe, które gromadzimy.

 1. Twoje prawa

Przysługują Ci pewne prawa dotyczące Twoich danych osobowych. Możesz żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

 1. Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z swoich praw, możesz skontaktować się z nami pisząc tradycyjną pocztą na adres: ALVESTA Sp. z o.o., ul. Gdańska 14 AB, 70-661 Szczecin, lub wysyłając e-mail na adres: biuro@alvesta.pl.

Zapewniamy, że Twoje dane osobowe będą traktowane z należytą starannością i stosownymi środkami ochrony.

KONTAKT

DZIAŁ HANDLOWY

Wyceny, zapytania, doradztwo produktowe

DORADZTWO TECHNICZNO-HANDLOWE

Konsultacje techniczne i projektowe

Czekamy na Twoje pytania! Napisz do nas!

Nasz zespół profesjonalistów

Nasi zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów z długoletnim doświadczeniem w projektach budowlanych. 

Jeśli masz jakieś pytania, zadzwoń!

Gwarantujemy szybko ocenić projekt i  przedstawić konkretne propozycje i kosztorysy.